O projekcie

Platforma internetowa realizowana w ramach projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Głównym celem  projektu jest rozwój, przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie usług innowacyjnych, a także współpracę i wymianę informacji  wśród zaangażowanych przedsiębiorstw. Kooperacja pomiędzy tymi podmiotami podniesie ich zdolność do rozwoju, pozwoli na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i generowanie nowych miejsc pracy, w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe.

Myślą przewodnią tego działania jest rozwój specjalizacji Turystyka Medyczna poprzez wypracowanie wspólnej oferty usługowej branży. Konsolidacja działań promocyjnych podmiotów działających w jej obszarze, powstanie nowych innowacyjnych usług, promocji dobrych praktyk oraz osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej.